به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010 و اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت دهم

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین...

1509
1509
Share

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 1936-2010، بررسی و تحلیل آنچه که در متن پیش گفتار مقررات اینکوترمز 2010 درج شده، وظایف و تعهدات یا مسؤلیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلامی که در قیمت تمام شده کالا یا COST OF GOODS تاثیر می‌گذارند، موضوع انتقال ریسک، بازبینی، بسته بندی، علامت گذاری بسته‌ها، بازرسی کالا و آشنایی با واژه‌های « تحویل در محل کار – EXW»، « تحویل به حمل کننده – FCA»، «کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده – CPT» و «کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده CIP – « دیگرمواردی بودند که در مقاله‌های گذشته مورد بحث قرار گرفتند. اینک ادامه مطلب:
5- تحویل در پایانه حمل (پایانه حمل تعیین شده در بندر یا محل مقصد ذکر شود)
DELIVERED AT TERMINAL – DAT (Insert named terminal at port or place of destination – Incoterms 2010)
این اصطلاح نیز در تمامی روش‌های حمل و جابجایی کالا شامل حمل جاده‌ای، راه آهن، هوایی، دریایی و یا حمل مرکب با بیش از یک وسیله حمل (مثلا کشتی و کامیون) کاربرد دارد. دراین روش، فروشنده باید کالا را به هزینه خود در ترمینال (پایانه) مورد نظر واقع در بندر مقصد یا محل توافق شده در مقصد تخلیه و در اختیار خریدار قرار دهد.
ترمینال یا پایانه حمل و نقل شامل هر محل سرپوشیده یا روباز از جمله بارانداز یا اسکله، انبار یا محوطه کانتینری، پایانه حمل جاده‌ای، راه آهن یا هوایی است. کلیه مسؤلیت‌ها و ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل و تخلیه کالا تا مقصد و نیز در پایانه حمل و نقل مورد نظر در بندر یا محل مورد توافق در مقصد به عهده فروشنده است.

نکته مهم و قابل توجه در این روش این است که نقطه انتقال مسؤلیت (Risk) و (هزینه Cost) بر خلاف روش‌های CPT و CIP در یک نقطه (ترمینال یا پایانه حمل و نقل در بندر یا محل مقصد) از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.
فروشنده در روش DAT ملزم به انجام تشریفات صدور کالا است ولی وظیفه‌ای برای ترخیص کالا برای ورود یا پرداخت عوارض و واردات یا انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا ندارد.

وظایف کلی فروشنده شامل موارد زیر است:
+تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+ بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
+ انعقاد قرارداد حمل معمول از مبدا تا پایانه یا ترمینال حمل مورد نظر در بندر یا محل توافق شده در مقصد و پرداخت کرایه حمل مربوطه شامل هزینه‌های تخلیه کالا در مقصد
+تخلیه کالا از روی وسیله نقلیه و تحویل کالا به خریدار در پایانه حمل تعیین شده در بندر یا محل مقصد توافق شده
+پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، بازبینی کمی و کیفی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها و هزینه حمل تا زمان تحویل کالا به خریدار
+فروشنده باید اطلاعا ت ضروری که خریدار بتواند کالا را تحویل بگیرد به وی بدهد
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به خریدار به عهده دارد مگر این که فقدان یاخسارت وارده به دلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل پایانه (ترمینال) مورد توافق باشد
+ ارایه سندی که خریدار قادر به تحویل کالا در مقصد تعیین شده باشد

وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است:
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کالا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی واردات و مالیات‌ها
+ در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا در پایانه حمل مورد نظر با خریدار است، اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
+ دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
+ پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، باستثنای بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا

تحویل در محل تعیین شده در مقصد (محل تحویل در مقصد ذ کر شود)
Delivered At Place – DAP (Insert named place of destination – Incoterms 2010)
این اصطلاح نیز در تمامی روش‌های حمل و جابجایی کالا شامل حمل جاده‌ای، راه آهن، هوایی، دریایی و حمل مرکب با بیش از یک وسیله حمل (مثلا کشتی و کامیون) کاربرد دارد. در صورت استفاده از این روش، فروشنده باید کالا را روی وسیله نقلیه، آماده تخلیه، در محل توافق شده در مقصد در اختیار خریدار قراردهد.

در این روش نیز به مانند روش DAT نقطه انتقال مسؤلیت (Risk) و (هزینه Cost) بر خلاف روش‌های CPT و CIP در یک نقطه (محل توافق شده در مقصد) از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.
فروشنده در روش DAP نیز شبیه به روش DAT ملزم به انجام تشریفات صدور کالا است ولی وظیفه‌ای برای ترخیص کالا برای ورود یا پرداخت عوارض و اردات یا انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا ندارد.

وظایف کلی فروشنده در روش DAP شامل موارد زیر است:
+تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+ بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
+ انعقاد قرارداد حمل معمول از مبدا تا محل تعیین شده در مقصد و پرداخت کرایه حمل مربوطه
+ تحویل کالا به خریدار در محل تعیین شده در مقصد (کالا باید روی وسیله حمل، آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار گیرد)
+پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، بازبینی کمی و کیفی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها و هزینه حمل تا زمان تحویل کالا به خریدار
+فروشنده باید اطلاعا ت ضروری که خریدار بتواند کالا را تحویل بگیرد به وی بدهد
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به خریدار به عهده دارد مگر این که فقدان یاخسارت وارده به دلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل مورد توافق باشد
+ ارایه سندی که خریدار قادر به تحویل کالا در مقصد تعیین شده باشد

وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است:
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا توسط فروشنده
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کالا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی واردات و مالیات‌ها
+ در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا در پایانه حمل مورد نظر با خریدار است، اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
+ دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
+ پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، باستثنای بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا

لازم است یادآوری شود که اگر طرفین قرارداد بخواهند که فروشنده مسؤلیت و وظیفه دریافت مجوزهای ورود و پرداخت هزینه‌های گمرکی و حقوق و عوارض واردات کالا را هم به عهده بگیرد باید از اصطلاح (DDP (Delivered Duty Paid استفاده کنند. این روش در مقاله بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه دارد.

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

In this article

Join the Conversation