به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010 و اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت هفتم

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. هم...

2598
2598
Share

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. هم چنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 1936-2010 ، بررسی و تحلیل مندرج در متن پیش گفتار مقررات اینکوترمز 2010، وظایف و تعهدات یا مسؤلیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلامی تاثیر گذار در قیمت تمام شده کالا COST OF GOODS تاثیر، مو ضوع انتفال ریسک، بازبینی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها و بازرسی کالا از دیگرمواردی بودند که در مقاله‌های گذشته مورد بحث قرار گرفتند. اینک ادامه بحث :

آشنایی با اصطلاحات اینکوترمز 2010
یادآوری این نکته ضروری است که در مقررات اینکوترمز 2010 ، گروه بندی واژه‌ها و اصطلاحات، بر خلاف اینکوترمز 2000، بر اساس تقسیم بندی گروه‌های چهار گانه E,F,C & D (که از کم‌ترین مسؤلیت و ریسک فروشنده یعنی EXW شروع و به تدریج به بیش‌ترین ریسک و مسؤلیت فروشنده یعنی DDP می‌رسد) نیست، بلکه با اصطلاحاتی شروع می‌شود که در هر نوع روش جابجایی وحمل و نقل کالا قابل استفاده و شامل واژه‌های زیر هستند:
تحویل در محل کار فروشنده EXW- EX-WORKS- (insert named place of delivery)
تحویل به حمل کنندهFCA – FREE CARRIER – (insert named place of delivery)
کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده
CPT – CARRIAGE PAID TO – (insert named place of destination)
کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – (insert named place of destination)
تحویل درپایانه (ترمینال) حمل DAT – DELIVERED AT TERMINAL (insert named terminal at port or place of destination)
تحویل در محل DAP – DELIVERED AT PLACE- (insert named place of destination)
تحویل با عوارض پرداخت شده DDP – DELIVERED DUTY PAID – (insert named place of destination)
در بخش دوم مقررات، واژه‌هایی معرفی می‌شوند که صرفا در حمل و نقل دریایی و یا آبراه‌های داخلی به کار می‌روند و لذا نباید از این اصطلاحات در روش‌های حمل و نقل جاده‌ای، راه آهن، هوایی، حمل ترکیبی یا حمل مرکب و چند وسیله‌ای استفاده کرد. این گروه شامل اصطلاحات زیر هستند:
تحویل در کنار کشتی FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (insert named port of shipment)
تحویل روی عرشه کشتی FOB – FREE ON BOARD – (insert named port of shipment)
هزینه (ارزش) و کرایه حمل
CFR – COST AND FREIGHT (insert named port of destination)
هزینه (ارزش)، بیمه و کرایه حمل
CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT ( insert named port of destination )

یادآوری این نکته نیز ضروری است که علیرغم گروه بندی جدید در مقررات اینکوترمز 2010 ، هیچ گونه تغییری در ریسک فروشنده از لحاظ گروه بندی چهار گانه قبلی یعنی E, F , C , D
به وجود نیامده است. به عبارت دقیق‌تر در مقررات اینکوترمز 2010 نیز فروشنده در قرارداد EXW دارای کم‌ترین ریسک و تعهدات قراردادی است و درقرارداد DDP بیش‌ترین ریسک و وظایف را در مقابل خریدار به عهده دارد.

مقررات برای هر نوع روش حمل

با اصطلاحات EXW , FCA , CPT , CIP , DAT , DAP & DDP بیش‌تر آشنا شویم.

تحویل در محل کار) فروشنده(
EXW – Ex-Works (insert named place of delivery, Incoterms 2010)

تعریف و معنی واژه EXW
این واژه در مقررات اینکوترمز به معنای تحویل کالا طبق مشخصات کمی و کیفی اعلام شده در قرارداد، در محل کار فروشنده یا محل دیگری از قبیل کارخانه، کا رگاه، انبار و غیره است که در قرارداد توافق و درج شده باشد.

ویژه گی‌ها:
* EXW یک مبنای فروش داخلی در کشور فروشنده تلقی می‌شود و فروشنده وظیفه‌ای برای گرفتن مجوزهای صدور و پرداخت هزینه‌های صادرات کالا ندارد.
* فروشنده وظیفه و مسؤلیتی برای بارگیری کالا برروی وسیله نقلیه خریدار ندارد و اگر فروشنده برای کمک به خریدار اقدام به بارگیری کالا و اخذ مجوزهای صدور کند، این عملیات را به هزینه و مسؤلیت خریدار انجام می‌دهد.
* فروشنده باید کالا را در محل یا نقطه توافق شده در قرارداد و در زمان اعلام شده در اختیار خریدار قرار دهد. اگر محل یا نقطه مشخصی در قرارداد درج نشده باشد و یا چندین نقطه یا محل وجود داشته باشد، فروشنده می‌تواند مناسب‌ترین نقطه را برای تحویل کالا به خریدار انتخاب کند.
* اگر منظور خریدار از انجام معامله بر اساس واژه EXW، انجام عملیات بارگیری و صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه توسط فروشنده است، باید به یکی از دو گزینه زیر عمل کند و گرنه به احتمال زیاد در ادامه کار دچار مشکل اساسی خواهد شد:
1. به جای توافق بر مبنای EXW از اصطلاح FCA استفاده کند یا
2. در صورت استفاده از اصطلاح EXW به روشنی و دقت و صراحت در قرارداد درج شود که فروشنده مسؤلیت بارگیری کالا و اخذ مجوزهای صدور و پرداخت هزینه‌های مربوطه را پذیرفته است.
توصیه کارشناسان این است که در این گونه مواقع بهتر است در قرارداد و اسناد خرید اصطلاح زیر به کار رود:
EXW Loaded & Cleared for Export – Loading place as agreed is …………
فروشنده وظیفه‌ای در قبال خریدار برای انعقاد قرارداد حمل و پرداخت هزینه حمل ندارد.
بهای اعلام شده بر اساس اصطلاح EXW شامل هزینه‌های زیر است، مگر این که توافق دیگری شده باشد:
قیمت کالا
هزینه‌های بسته بندی، بازبینی و علامت گذاری بسته‌ها
تهیه اسناد شامل سیاهه بازرگانی و گواهی انطباق کالا
بنابر این، هزینه‌های بارگیری و حمل کالا، هزینه‌های صدور و بازرسی و کلیه مخارج دیگر به عهده خریدار است، مگر این که توافق دیگری در قرارداد یا اسناد و مکاتبات بین طرفین درج شده باشد.

دامه دارد…

*
کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل
مدرس اینکوترمز 2010 ، تایید شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
عضو کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris
مشاور امور بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی PSI

 

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

In this article

Join the Conversation