به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010

اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت دوم در مقاله پیشین به صورت خلاصه با تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، که...

4561
4561
Share
اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1)
The ICC Incoterms 2010 Rules
قسمت دوم

در مقاله پیشین به صورت خلاصه با تاریخچه اتاق بازرگانی بین‌المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد. در این نوشتار، با یکی از پر استفاده‌ترین مقررات – یا به گفته حقوق دانان – با ارزش‌ترین سند حقوق تجارت بین الملل بیشتر آشنا می‌شویم.

تاریخچه مقررات اینکوترمز
«مقررات اینکو ترمز» اولین بار در سال 1936 پس از حدود ده سال کار، تحقیق و بررسی در کمیسیون‌های کارشناسی اتاق، توسط ICC منتشر و به جامعه بازرگانی بین‌الملل معرفی و در اختیار بازرگانان و دست اندر کاران تجارت بین‌الملل از جمله حقوق دانان قرار گرفت. تهیه کنندگان متن مقررات اینکوترمز 1936 ضمن معرفی و تشریح وظایف و مسوولیت‌های طرفین یک قرارداد فروش (یعنی خریدار و فروشنده) یاد آوری نمودند که در صورت استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات معرفی شده، چه هزینه‌هایی در اصطلاح مورد توافق به عهده فروشنده و کدام یک به عهده خریدار است. نکته مهم دیگر به ویژه از دیدگاه حقوقی این بود که در چه لحظه‌ای و یا چه زمانی‌، ریسک یا مسؤلیت و بطور کلی خسارت‌های احتمالی وارده به کالا در جریان عملیات جابجایی و حمل و نقل یا انتقال کالا، از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. در اینکوترمز 1936، واژه‌های معرفی شده شامل اصطلاحات شش گانه زیر بود که به تفصیل در مورد هریک از این واژه‌ها در ادامه این نوشته‌ها مطالبی ارایه خواهد شد:
EXW , FOR , FAS , FOB , CFR , CIF , EXS , EXQ

اصطلاحات شش گانه
بدیهی است با ایجاد تغییر و تحول در روش‌های بازرگانی و پیشرفت تکنولوژی به ویژه در زمینه‌های حمل و نقل، بانکداری، تهیه اسناد و مدارک و بکارگیری روش‌های نوین پرداخت وجه و مبادله اسناد حمل، بازنگری و به روز‌آوری مقررات اینکوترمز نیز یک ضرورت گریز ناپذیر بود. به همین دلیل بعدا کمیسیون مقررات و رویه‌های حقوقی بازرگانی ICC یا (ICC Commission on Commercial Law & Practice (CLP که وظیفه تجدید نظر و تدوین متن‌های بعدی مقررات اینکوترمز به این کمیسیون واگذار شده بود، مبادرت به بازنگری مقررات اینکوترمز به ترتیب در سال‌های 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000 و 2010 نمود. درج دلایل کلیدی و نکته‌های مهم و مورد بحث در اجلاس بازنگری نیز می‌تواند مورد توجه حقوق دانان و علاقمندان به این مقررات قرار گیرد که در این جا به آنها اشاره می‌شود.
1953
ایجاد یکنواختی بیشتر و حذف تعاریف و واژه‌های بیمه‌ای و حمل و نقلی از متن مقررات 1936

1967
تکمیل واژه‌های «تحویل از کشتی در بندر مقصد» (EX- Ship (EXS و همچنین «تحویل از اسکله بار‌انداز در بندر مقصد» (EX-Quay (EXQ

1976
استفاده روز افزون از حمل و نقل هوایی در جابجایی کالاهای فاسد شدنی و معرفی واژه «تحویل در فرودگاه» FOB Air Port – FOA

1980
ظهور ورواج پدیده‌ای نو در تجارت و حمل و نقل کالا که از آن به عنوان «انقلاب کانتینر» نیز نام برده‌اند و معرفی واژه‌هایی که اختصاص به حمل کالا‌های کانتینری دارد از قبیل «تحویل به حمل کننده» Free Carrier – FRC که در اینکوترمز 1990 حروف اختصاری آن از FRC به FCA تغییر یافت. همچنین معرفی عنوان جدیدی به نام «کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده» Carriage & Insurance Paid to Named Place of Destination – C IP

1990
افزودن واژه «تحویل در مقصد بدون پرداخت عوارض گمرکی» Delivered Duty Unpaid – DDU که برای «حمل مرکب کالا با دو یا چند وسیله حمل و نقل» یا Combined Transport طراحی شده و حذف واژه‌های «تحویل در ایستگاه راه آهن Free On Rail – FOR ،» تحویل در واگن قطار Free on Truck – FOT و»تحویل در فرودگاه» FOB Air Port – FOA از متن مقررات اینکوترمز. تغییر مهم دیگر درج وظایف و تعهدات خریدار و فروشنده در 10 عنوان است که از اینکوترمز 1990 تا‌کنون بدون تغییر در متن مقررات اینکوترمز باقی مانده است.

2000
انجام اصلاحات و تغییراتی در واژه‌های «تحویل در کنار کشتی در بندر بارگیری» FAS Free Alongside Ship، «تحویل به حمل کننده»FCA و» تحویل از اسکله بارانداز در بندر مقصد» Delivered Ex-Quay – DEQ

2010
افزودن واژه‌های» تحویل در محل مقصد» Delivered At Place – Named Place of Destination – DAP و «تحویل در پایانه حمل و نقل» Delivered At Terminal – DAT و حذف واژه‌های DES , DEQ , DAF & DDU ازمتن مقررات اینکو ترمز .

ادامه دارد …

کارشناس و تحلیل گر مسایل تجارت بین ا لملل
مدرس اینکوترمز 2010 ، تایید شده توسط اتاق بازرگانی بین ا لمللی ICC Paris
عضو کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی اتاق بازرگانی بین ا لمللی ICC Paris
مشا ور امور بازرسی کالا های صادراتی و وارداتی PSI

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

In this article