به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010 و اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت هشتم

  در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم....

2507
2507
Share

 

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. هم چنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 1936-2010 بررسی و تحلیل آن چه که در متن پیش گفتار مندرج در مقررات اینکوترمز 2010، وظایف و تعهدات یا مسؤلیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلام تاثیر گذار در قیمت تمام شده کالا یا COST OF GOODS، مو ضوع انتفال ریسک، بازبینی، بسته بندی، علامت گذاری بسته‌ها، بازرسی کالا و آشنایی با عبارت « تحویل در محل کار» – EXW از دیگرمواردی بودند که در مقاله‌های گذشته مورد بحث قرار گرفتند. اینک در ادامه مطلب به وظایف کلی فروشنده و خریدار، به اختصار اشاره می‌کنیم:

آشنایی با اصطلاحات یازده گانه اینکوترمز 2010
تحویل در محل کا ر ( فروشنده )
EXW – Ex-Works ( Named place of delivery – Incoterms 2010 )
وظایف کلی فروشنده شامل موارد زیر است :
+تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرکانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+کمک به خریدار در اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا
+فروشنده وظیفه‌ای در برابر خریدار برای انعقاد قرارداد‌های حمل و بیمه ندارد
+تحویل کالا در نقطه توافق شده یا محل تعیین شده
+پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های بازبینی کمی و کیفی، بسته‌بندی و علامت گذاری بسته‌ها تا زمان تحویل کالا به خریدار در نقطه یا محل تعیین شده
+فروشنده باید اطلاعا ت ضروری که خریدار بتواند کالا را تحویل بگیرد، به وی ارایه بدهد
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به خریدار به عهده دارد، مگر این که فقدان یاخسارت وارده به دلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل مورد توافق باشد.

وظایف کلی خریدار نبز شامل موارد زیر است:
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ اخذ پروانه صدور یا ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای صدور کالا
+ تحویل کالا از فروشنده در محل یا نقطه توافق شده
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا از فروشنده
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کالا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی و مالیات‌ها
+ در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا با خریدار باشد، اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
+ ارایه مدارک تحویل کالا به فروشنده
+ پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، از جمله بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوز های صدور یا ورود کالا
با توجه به وظایف فروشنده و خریدار در اصطلاح « تحویل در محل کار (فروشنده)»، باید یادآور شویم که استفاده از این عبارت برای ورود کالا، همراه با ریسک و هزینه‌های زیاد برای خریدار است و مهم‌تر از همه این که انجام کلیه تشریفات صادرات کالا و هزینه‌های مربوطه به عهده خریدار است. بنابراین، کاربرد عبارت EXW در خریدهای خارجی در صورتی مقرون به صرفه است که خریدار اطلاعات و امکانات لازم و کافی برای صدور کالا از کشور فروشنده را در اختیار داشته باشد، در غیر این صورت، به کارگیری این روش در واردات کالا به کشور توصیه نمی‌شود.

تحویل به حمل کننده
FCA – FREE CARRIER (Named place of delivery – Incoterms 2010)
تعریف عبارت FCA
این عبارت به معنای تحویل کالا توسط فروشنده به حمل کننده یا شخص دیگری است که از سوی خریدار معرفی شده است. محل تحویل کالا می‌تواند محل کار فروشنده یا محل تعیین شده دیگری باشد.
FCA در همه روش‌های حمل و نقل شامل حمل جاده‌ای، راه آهن، هوایی و دریایی، یا ترکیبی از روش‌های مذکور کاربرد دارد.
ویژه گی‌ها :
محل تحویل کالا، محل کار فروشنده یا محل دیگر، باید به دقت در قرارداد درج شود.
عبارت FCA، بر خلاف EXW یک مبنای فروش صادراتی تلقی می‌شود و فروشنده باید کلیه تشریفات صدور کالا را انجام دهد و هزینه‌های مربوطه را بپردازد.
نقطه انتقال ریسک از فروشنده به خریدار با توجه به نوع روش حمل، تغییر می‌کند.

وظایف کلی فروشنده در روش FCA شامل موارد زیر است:
تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+ اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام کلیه تشریفات صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
+فروشنده وظیفه‌ای در برابر خریدار برای انعقاد قراردادهای حمل و بیمه ندارد
+تحویل کالا به حمل کننده یا شخص دیگری که از طرف خریدار معرفی شده، در نقطه توافق شده یا محل تعیین شده
+پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های بازبینی کمی و کیفی، بسته بندی و علامت گذاری بسته‌ها تا زمان تحویل کالا در نقطه یا محل تعیین شده و هزینه بازرسی اجباری پیش از حمل که به دستور مقامات کشور صادرکننده، اجباری اعلام شده است.
+فروشنده باید اطلاعا ت لازم مبنی بر کالای تحویل شده را به خریدار بدهد
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای صدور یا ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل کالا به عهده دارد، مگر این که فقدان یاخسارت وارده به دلیل کوتاهی خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز فروشنده برای تحویل کالا در نقطه یا محل مورد توافق باشد

وظایف کلی خریدار نبز شامل موارد زیر است:
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
+ تحویل کالا از فروشنده در محل یا نقطه توافق شده
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل کالا از فروشنده
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کالا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی و مالیات‌ها
+ در صورتی که تعیین تاریخ تحویل یا انتخاب نقطه تحویل کالا با خریدار باشد، خریدار باید اطلاعات لازم را به موقع در اختیار فروشنده قرار دهد
+ دریافت مدارک تحویل کالا
+ پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، به استثنا بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و اطلاعات کالا
با توجه به وظایف فروشنده و خریدار در اصطلاح « تحویل به حمل کننده « باید یادآ وری نمود که انجام کلیه تشریفات صادرات کالا و هزینه‌های مربوطه به عهده فروشنده است.
در ارتباط با تحویل کالا در روش FCA لازم به ذکر است که در صورت تحویل کالا در محل کار فروشنده، کالا باید روی وسیله حمل تهیه شده از طرف خریدار بارگیری شود در سایر موارد، کالا باید روی وسیله حمل تهیه شده از سوی فروشنده در اختیار حمل کننده یا شخص دیگری که توسط خریدار تعیین شده است، قرار گیرد.
ادامه دارد…

نویسنده: محمد صالح – ذوقی *

In this article

Join the Conversation