به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اگر از دوست هم می‌نویسید اجازه بگیرید

نوشتن کتاب یا آهنگ در مورد یک شخص واقعی

513
513
Share

نوشتن کتاب یا آهنگ در مورد یک شخص واقعی و بدون اجازه او می‌تواند مشکلات قانونی زیادی را به وجود آورد.

اولا شما می‌توانید همچین کاری انجام دهید، اما احتیاط در مورد آنچه که می‌نویسید و ادعا دارید، ضروری است. به عنوان مثال، اگر فردی را متهم به اخاذی، جنایت و یا مسائل اخلاقی می‌کنید و در صورت اعتراض آن شخص نتوانید گفته‌ها و نوشته‌های خود را در دادگاه اثبات نمایید، ممکن است محکوم شوید.

قانون افترا یا تهمت در کانادا اجازه می‌دهد تا بتوان در محیطی امن اطلاعات و مواردی را در مورد دیگران منتشر کرد و در صورت نیاز، از گفته‌های خود دفاع نمود. به عنوان مثال می‌توان به قانون ” توجیه” یا حقیقت اشاره کرد. اما اثبات صحت اطلاعات منتشر شده در دادگاه ممکن است از آنچه که تصور می‌کنید، سخت‌تر باشد. همچنین، قانون “تفسیر منصفانه” به افراد اجازه می‌دهد که مجموعه‌ای از واقعیت‌های قابل اثبات را در مورد دیگران بیان کنند و سپس در مورد حقایق بازگو شده به تفسیر منصفانه و عادلانه بپردازند. اما باید در نظر داشت که اگر شخص نتواند در دادگاه به خوبی از خود دفاع کند محکوم می‌شود و می‌تواند برای فرد جرایم مالی به همراه داشته باشد.

یکی دیگر از موارد قانونی مورد بحث این است که شخصیت حقیقی می‌تواند در مواردی به عنوان سرمایه‌گذاری تجاری و با حضور خود صحت مطالب یک کتاب و یا آهنگ را تایید کند. به طور مثال استفاده از عکس یا نام شخص حقیقی در کتاب یا آهنگ به عنوان تبلیغ یا موارد تجاری به خودی خود می‌تواند تاییدی بر گفته‌های منتشر شده باشد. اگر او این اجازه را ندهد، می‌تواند به عنوان “غیر واقعی بودن شخصیت” در دادگاه‌های مدنی مورد اعتراض قرار گیرد.

در نهایت اینکه آیا این شخصیت حقیقی زنده است؟ در مورد برخی از افراد مشهور، این بحث وجود دارد که استفاده نادرست از نام آنها در ارتباط با یک موضوع ثابت نشده می‌تواند موقعیت مالی و یا کاری آنها را به خطر بیندازد. زمانی که می‌خواهید یک شخصیت حقیقی را موضوع کتاب یا آهنگ خود قرار دهید، حتما با یک وکیل مجرب و آشنا با قوانین مشورت نمایید.

In this article

Join the Conversation