به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تفاوت میان وکالتنامه مستمر اموال و وکالتنامه‌ مراقبت شخصی

بیش‌تر مردم از وصیت‌نامه و اهمیت تنظیم آن آگاهی دارند. با این حال، هر کسی از اهمیت مدارک وکالتنامه POA/ Power of Attorney ) و زمانی که به...

956
956
Share

بیش‌تر مردم از وصیت‌نامه و اهمیت تنظیم آن آگاهی دارند. با این حال، هر کسی از اهمیت مدارک وکالتنامه POA/ Power of Attorney ) و زمانی که به آن‌ها احتیاج است، اطلاع ندارد. POA به فرد اجازه می‌دهد تا به فرد دیگری اختیار دهد به عنوان نماینده‌ی او عمل کند. با تهیه POA، متقاضی قادر است تعیین کند که چه کسی در مواقع ناتوانی (به عنوان مثال مسایل پزشکی) یا هنگامی که فرد در دسترس نیست (مثل سفر خارج از کشور)، تصمیم‌گیرنده باشد. اسناد و مدارک POA دو نوع هستند:
۱. برای اموال، وکالتنامه های مستمر اموال یا
و
۲. برای تصمیم گیری های پزشکی و وکالتنامه های مراقبت شخصی یا

افرادی که این اصطلاحات را شنیده‌اند، ممکن است تفاوت مابین این دو و یا هنگامی که به آن‌ها نیاز می‌باشد را ندانند. اجازه دهید ابتدا هر یک از این دو را تعریف کنیم. CPAP و PAPC اختیار فرد را به دست می‌گیرند تا به نمایندگی از فرد متقاضی، تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهند. این دو تحت نظر قوانین تصمیم‌گیری‌های
جایگزین می‌باشند. در ضمن، هر چند طرح‌های‌شان متفاوت است اما هر دو باید در حضور دو شاهد باشند.

وکالتنامه‌ی مستمر اموال(CPAP)
با اموال شخصی و موضوعات مالی در ارتباط است. این وکلاتنامه به فرد دیگر اختیار می‌دهد تا در صورتی که متقاضی ناتوان شود یا قادر نباشد تصمیماتش را اتخاذ کند، به امور اموالش رسیدگی کند. CPAP ، فرد صاحب اختیار را قادر می‌سازد تا هر کاری راکه متقاضی در صورت توانایی می‌توانست انجام دهد در مورد اموالش انجام دهد؛ به استنثای این که وصیت‌نامه‌ای برای متقاضی تنظیم کند. مفهومش این است که اگر متقاضی ناتوان شود، هیچ کس قادر نیست وصیت‌نامه‌اش را تغییر دهد یا وصیت‌نامه‌ای از جانب او تنظیم کند. این موضوع حاکی از اهمیت تنظیم زودتر وصیت‌نامه است. در ضمن متقاضی می‌تواند محدوده‌ی اختیار وکیل را با قوانین موجود در CPAP محدود سازد.
به طور کلی، هنگامی که متقاضی سند را به امضاء می‌رساند، CPAP موجودیت می‌یابد. با این حال، متقاضی می‌تواند تاریخی آتی را برای اجرای CPAP تعیین کند. در ضمن متقاضی می‌تواند مشخص کند که وقتی دیگر قادر به اداره‌ی اموالش نیست، CPAP به اجرا درآید. اگر متقاضی تصمیم بگیرد که CPAP هنگام ناتوانی او وارد عمل شود اما روشی برای مشخص شدن چنین حالتی ارایه ندهد، CPAP در موارد زیر وارد عمل می‌شود:
الف-ارزیابی در فرم تعیین شده به وکیل اطلاع داده شده باشد که او توانایی متقاضی را ارزیابی کرده و متوجه شده است که متقاضی در اداره‌ی اموالش ناتوان است؛ یا
ب-به وکیل اطلاع داده شده باشد گواهی ناتوانی در رابطه با متقاضی و تحت قانون سلامت روان, Mental Health Act1990 صادر شده است ((۳)۹ SDA).

وکالتنامه‌ی مراقبت شخصی (PAPC)
PAPC، فردی را برای مراقبت شخصی فرد متقاضی تعیین می‌کند. این تصمیمات به ۶ دسته تقسیم می‌شوند: مراقبت بهداشتی، تغذیه، سرپناه، لباس، بهداشت و امنیت. توجه به این نکته مهم است که برخی افراد، صلاحیت ندارند PAPC شوند. طبق بخش (۳)۴۶ SDA، فردی که مراقبت بهداشتی را به عنوان حق الزحمه در اختیار متقاضی قرار می‌دهد یا مسکن یا خدمات اجتماعی، آموزشی یا حمایتی را به عنوان حق الزحمه به متقاضی ارایه می‌دهد نمی‌تواند طبق PAPC همانند یک وکیل عمل کند. استثناء هنگامی است که که فرد مورد نظر همسر، شریک یا از اقوام فرد متقاضی باشد.
PAPC در موارد زیر قابل اجراست:
الف-قانون مصلحت مراقبت بهداشتی سال ۱۹۹۶در مورد این تصمیم اِعمال می‌شود و این قانون به وکیل اختیار تصمیم‌گیری می‌دهد؛ یا
ب-قانون مصلحت مراقبت بهداشتی سال ۱۹۹۶، در مورد تصمیم اِعمال نمی‌شود و وکیل دارای دلایل معقولی است که نشان می‌دهد متقاضی قادر به تصمیم‌گیری نیست و تحت هیچ شرایطی در وکالتنامه، وکیل از تصمیم‌گیری منع نشده است مگر این که ناتوانی متقاضی از مراقبت خود تأیید شده باشد.(بخش (۱)۴۹ SDA).
تنها هنگامی که متقاضی ناتوان می‌شود، PAPC قابل اجراست. اگر در سند PAPC مشخص نشده باشد که ناتوانی فرد چگونه تعیین می‌شود، ممکن است ارزیابیِ رسمی توانایی فرد با اجرای “آزمون به عنوان آخرین راه” به اجرا درآید. در ضمن PAPC می‌تواند با مشخص نمودن خواسته‌های متقاضی در مورد این که چه درمان‌های پزشکی‌ای می‌توانند یا نمی‌توانند در بیمارستان یا مراکز پزشکی به اجرا درآیند، به عنوان یک وصیت‌نامه‌ عمل کند.
در پایان، اهمیت داشتن CPAC و PAPC به همراه آخرین وصیت‌نامه‌ی شما قابل اغماض نیست. مراجعه به وکیلی متخصص در حوزه‌ی وصیت‌نامه‌ها و اموال برای تهیه‌ی بدون تأخیر این مدارک بسیار مهم و حیاتی است و به شما اطمینان می‌دهد که به امورتان دقیقاً به همان نحوی رسیدگی می‌شود که می‌خواهید در زمان حیات (اسناد CPAP و PAPC) و پس از فوت‌تان (وصیتنامه) باشد.
برای این که اطمینان حاصل کنید به امورتان از جمله اموال یا مراقبت شخصی به بهترین نحو رسیدگی خواهد شد، می‌توانید با یکی از متخصصان وصیت‌نامه‌ها و اموال ما در دفتر حقوقی حیدریان با شماره‌ی تلفن
18005824529 تماس حاصل فرمایید.

نویسنده: زیبا حیدریان و الهام هادیان
In this article

Join the Conversation