به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوال: 911

یک بار به اشتباه شماره 911 را گرفتم و پیش از آن که کسی جواب بدهد، تلفن را قطع کردم. چند لحظه بعد پلیس با من تماس گرفت...

3192
3192
Share

یک بار به اشتباه شماره 911 را گرفتم و پیش از آن که کسی جواب بدهد، تلفن را قطع کردم. چند لحظه بعد پلیس با من تماس گرفت و سوالاتی پرسید. از تماس پلیس و سوالاتی که مطرح کرد، نگران شدم. آیا این موضوع برای من مشکل ساز خواهد شد؟

 

شماره تلفن 911 برای موارد کاملا اضطراری است و فقط زمانی باید از این شماره استفاده شود که جرم و یا وقوع یک آتش سوزی را گزارش می‌کنید و یا برای نجات جان فردی به کمک احتیاج داشته باشید. اگر به اشتباه شماره 911 را گرفتید، تلفن را قطع نکنید و به اپراتور بگویید که شماره را به اشتباه گرفته‌اید. چنانچه صحبت نکنید یا تماس را قطع کنید، شماره شما بلافاصله به پلیس گزارش می‌شود. افسر پلیس ممکن است با شما تماس بگیرد تا مطمئن شود که وضعیت عادی است و موقعیت اضطراری وجود ندارد. پلیس می‌خواهد مطمئن شود که شما به زور و با تهدید، وضعیت اضطراری خود را عادی و خوب گزارش نکرده‌اید. چنانچه به تماس‌های پلیس پاسخ ندهید، موقعیت مکانی شما بر اساس اطلاعات GPS در اختیار پلیس قرار خواهد گرفت.

In this article

Join the Conversation