به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قاچاق انسان چیست؟

قاچاق انسان شامل استخدام، انتقال، پناه دادن و/یا اِعمال قدرت، جهت‌دهی یا نفوذ بر روی حرکات یک فرد است تا از او، به خصوص از طریق جنسی یا...

4663
4663
Share

قاچاق انسان شامل استخدام، انتقال، پناه دادن و/یا اِعمال قدرت، جهت‌دهی یا نفوذ بر روی حرکات یک فرد است تا از او، به خصوص از طریق جنسی یا کار اجباری، بهره‌برداری شود. اغلب اوقات این واژه را حالت مدرن برده‌داری نیز توصیف می‌کنند.
قربانیان، از آزارهای جسمی و روحی رنج می‌برند و اغلب اوقات در شرایط دلهره‌آوری زندگی می‌کنند. در ضمن اگر اقدام به فرار کنند، ممکن است با عواقب مهلکی روبرو شوند.
شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته نیز مانند افراد قاچاقچی، مرتکب این جنایت می‌شوند و در داخل مرزها و در سطح بین‌المللی فعالیت دارند. قاچاقچیان، سود کلانی را با گرفتن آزادی، کرامت و نیروی بالقوۀ قربانیان به چنگ می‌آورند و این عمل آن‌ها، بهای گزافی را برای فرد و جامعه به همراه دارد. قاچاقچیان انسان به طرق مختلفی از قبیل گرفتن کارت شناسایی و پاسپورت قربانیان و نیز آزار جنسی، تهدید، ارعاب، خشونت فیزیکی و انزوا، قربانیان را تحت کنترل خود درمی‌آورند.
اغلب اوقات قاچاق انسان فعالیتی با “ریسک پایین و بازدهی بالا” توصیف می‌شود زیرا جنایتی است مخفی و از این رو تشخیص و بررسی آن دشوار و میزان پی‌گرد قانونی‌اش در سراسر جهان نسبتاً پایین است. قربانیان بارها و بارها به نفع مالی این افراد کار می‌کنند و موجب سودآوری آنها می‌شوند. سازمان ملل (UN) تخمین زده است که این فعالیت غیر قانونی سالیانه ۳۲ میلیارد دلار آمریکا، برای عاملان آن سوددهی دارد.
اغلب اوقات قاچاق انسان (Human Trafficking) با قاچاقی بردن افراد (Human Smuggling) اشتباه گرفته می‌شود و با وجود این که ممکن است این جرایم دارای نقاط مشترکی باشند اما نیازمند واکنش‌های قانونی و سیاسی مجزایی هستند. این دو قاچاق را می‌توان به چهار طریق از هم تشخیص داد. اول این که قاچاقی بردن افراد همیشه حالتی فرا ملّی دارد؛ یعنی فعالیتی است برون مرزی، در حالی که قاچاق انسان لزوماً نباید برون مرزی باشد. دوم این که افرادی که قاچاقی می‌روند معمولاً خودشان از کاری که انجام می‌دهند، رضایت دارند اما کسانی که تحت سلطۀ قاچاقچیان انسان قرار می‌گیرند، هیچ‌گاه از این امر خرسند نیستند. سوم این که افرادی که قاچاقی می‌روند، می‌توانند پس از رسیدن به کشور مقصد، هر کاری دوست دارند انجام دهند. اما در مقایسه، افرادی که تحت سلطۀ قاچاقچیان انسان قرار دارند، آزادی‌شان محدود است و مجبور هستند به انجام کارها و خدمات مختلفی تن دهند. در نهایت، کسانی که افرادی را قاچاقی می‌برند، در قبال کاری که انجام می‌دهند، پول می‌گیرند و مثلاً وقتی فردی را از مرز خارج می‌کنند، از او پول دریافت می‌کنند. در صورتی که، سود و فایدۀ قاچاقچیان انسان به واسطۀ بهره‌برداری از کار یا خدمات انسان‌هایی است که به بند کشیده‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند.

قانون
قاچاق انسان از جمله جرایم جنایی بسیار مهلک است و مجازاتی بسیار سنگین دارد.

قانون کانادا
قوانین ویژۀ کیفری علیه قاچاق انسان (TIP) در آیین‌نامۀ کیفری کانادا قید شده است. شش نمونه از جرایمی که در آیین‌نامۀ کیفری کانادا برای قاچاق انسان در نظر گرفته شده است، به شرح زیر می‌باشد:
• قاچاق انسان (بخش ۲۷۹.۰۱): شامل حداکثر مجازاتِ حبس ابد و حداقل مجازات اجباری ۵ سال می‌باشد که جرم حاصله به واسطۀ آدم‌ربایی، ضرب و شتم، تجاوز جنسی یا مرگ است و در موارد دیگر شامل حداکثر ۱۴ سال مجازات و حداقل ۴ سال مجازات اجباری می‌باشد.
• قاچاق انسان در مواردی که فرد زیر ۱۸ سال سن دارد (بخش ۲۷۹.۰۱۱): شامل حداکثر مجازات حبس ابد و حداقل مجازات اجباری ۶ سال می‌باشد که جرم حاصله شامل آدم‌ربایی، ضرب و شتم، تجاوز جنسی یا مرگ است و در موارد دیگر شامل حداکثر مجازات ۱۴ سال و حداقل ۵ سال می‌باشد.
• دریافت منفعت مالی یا دیگر منافع مادی به منظور ارتکاب یا تسهیل قاچاق انسان بزرگسال (زیربخش (1)279.02): شامل حداکثر ۱۰ سال مجازات حبس می‌باشد.
• دریافت منفعت مالی یا دیگر منافع مادی به منظور ارتکاب یا تسهیل قاچاق انسان خردسال (زیربخش (2)279.02): شامل حداکثر ۱۴ سال مجازات حبس و حداقل ۲ سال مجازات اجباری می‌باشد.
• در اختیار گرفتن یا از بین بردن مدارک شناسایی فرد (مثل پاسپورت) به منظور ارتکاب یا تسهیل قاچاق فرد بزرگسال (زیر بخش (1)279.03): شامل حداکثر ۵ سال مجازات زندان می‌باشد.
• در اختیار گرفتن یا از بین بردن مدارک شناسایی فرد (مثل پاسپورت) به منظور ارتکاب یا تسهیل قاچاق فرد خردسال (زیر بخش (2)279.03): شامل حداکثر ۱۰سال مجازات زندان و حداقل ۱ سال مجازات اجباری می‌باشد.
قاچاق انسان به منظور استثمار است و لزوماً مستلزم حرکت خاصی نیست. آیین‌نامۀ کیفری در مورد جرایم قاچاق انسان بیان می‌کند، شخصی به استثمار شخص دیگری می‌پردازد که: فردی را مجبور کنند کار یا خدماتی بدون میل شخصی انجام دهد و در صورت سرپیچی، امنیت آنها و اطرافیانشان را تهدید کنند، و یا این که با استفاده از فریب‌کاری یا تهدید یا هرگونه زور و اجبار، عضو یا بافتی از بدن شخصی را خارج نماید – (بخش ۲۷۹.۰۴).

سایر مقررات آیین‌نامۀ کیفری در ارتباط با جرایم مرتبط با TIP
دیگر جرایم آیین‌نامۀ کیفری می‌توانند بر اساس موارد و شرایط پرونده، توسط پلیس و دادستان ارشد مورد استفاده قرار گیرند. این موارد شامل: آدم‌ربایی، حبس اجباری، تهدید، اخاذی، ضرب و شتم، تجاوز جنسی، جرایم مرتبط با فحشا و جرایم جنایی سازمان‌یافته می‌باشند.

جرایم خاص قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی در راستای قاچاق مرزی
قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی (IRPA)، هر گونه ورود سازمان یافته به کانادا که با ربودن، تقلب، فریب یا با استفاده از تهدید یا اجبار همراه باشد را ممنوع می‌داند (بخش ۱۱۸). حداکثر مجازات چنین جرمی حبس ابد و جریمه‌ای بالغ بر ۱ میلیون دلار می‌باشد. جرم مد نظر IRPA، محدود به موارد فرا ملّی است که به واسطۀ آن شخصی از کشوری دیگر به کانادا آورده می‌شود. اصطلاح “سازمان‌یافته” شامل استخدام، انتقال، دریافت و پناه دادن به آن شخص پس از ورود به کانادا، می‌باشد. بخش ۱۱۷ سازمان‌دهی ورود به کانادا، ارایۀ هرگونه نظر و پرداخت هر مبلغی را در تمام مراحل درخواست یا روند مورد نظر، ممنوع می‌داند.

معاهدات بین‌المللی
کانادا عضو بسیاری از معاهدات بین‌المللی است که دولت را مجبور می‌کند گام‌هایی در جهت مقابله با قاچاق انسان و عمل‌کردهای مربوطه بردارد که شامل موارد زیر است:
• کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافتۀ فرا ملّی و پروتکل آن جهت پیش‌گیری، سرکوب و مجازات قاچاقچیان انسان؛ به ویژه زنان و کودکان
• پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان (CRC) در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و اشاعۀ تصاویر پورنو از کودکان
• کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO Convention 182) در ارتباط با منع و اقدام فوری برای از میان برداشتن بدترین اَشکال کار کردن کودکان
• اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی رم

In this article

Join the Conversation