به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قسمت دوازدهم: آشنایی با قوانین اینکوترمز 2010

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010 و اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1) The ICC Incoterms 2010 Rules قسمت دوازدهم در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی...

1714
1714
Share

آشنایی با مقررات اینکوترمز 2010
و
اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ( ICC Paris 1)
The ICC Incoterms 2010 Rules
قسمت دوازدهم

در نوشته‌های پیشین با اتاق بازرگانی بین المللی، که از آن با حروف اختصاری ICC یاد می‌شود و نیز با ساختار سازمانی و وظایف آن آشنا شدیم. همچنین ضمن درج اسامی کمیسیون‌های کارشناسی و تخصصی اتاق، تعریفی از واژه «اینکو ترمز» Incoterms نیز ارایه شد.
سیر تحول، روند بازنگری در مقررات، دلایل ایجاد تغییرات در متون حقوقی مقررات اینکوترمز طی سال‌های 2010-1936، بررسی و تحلیل آنچه که در متن پیش گفتار مقررات اینکوترمز 2010 درج شده، وظایف و تعهدات یا مسوولیت‌های فروشنده و خریدار، هزینه‌ها و اقلامی که در قیمت تمام شده کالا یا COST OF GOODS تاثیر می‌گذارند، مو ضوع انتفال ریسک، بازبینی، بسته‌بندی، علامت‌گذاری بسته‌ها و موضوع بازرسی کالا و تفاوت آن با بازبینی کالا دیگرمواردی بودند که در مقاله‌های گذشته مورد بحث قرار گرفتند.
سپس با واژه‌ها و اصطلاحاتی که در هرنوع روش حمل و جابجایی کالا کاربرد دارند شامل واژه های «تحویل در محل کار –EXW»، «تحویل به حمل کننده – FCA»، «کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده – CPT» و «کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده – CIP»، «تحویل در پایانه حمل – DAT» و «تحویل در محل تعیین شده در مقصد –DAP»، «تحویل، عوارض پرداخت شده – DDP» آشنا شدیم وسپس به واژه‌هایی که فقط در حمل کالا از طریق دریا و یا آبراهه‌های داخلی کاربرد دارند پرداختیم که «تحویل در کنار کشتی یا FAS» اولین اصطلاح از این روش بود.
اینک ادامه مطلب:
واژه ها و اصطلاحاتی که فقط برای حمل کالا بوسیله کشتی از طریق دریا باید استفاده شود
9- تحویل روی عرشه کشتی (بندر بارگیری تعیین‌شده درج شود)
FREE ON BOARD – FOB (Insert named port of shipment – Incoterms 2010)
این اصطلاح باید فقط در حمل دریایی و یا آبراه‌های داخلی مورد استفاده قرارگیرد.
در صورت استفاده از این روش، فروشنده باید کالا را در بندر بارگیری روی عرشه کشتی تعیین شده توسط خریدار تحویل دهد، یا کالایی را که قبلا بدین ترتیب تحویل شده، تهیه یا فراهم کند.
ریسک فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمانی که کالا در بندر تعیین شده در کشتی، بارگیری می‌شود به خریدار منتقل می‌شود و کلیه هزینه‌ها و خسارات از این لحظه به بعد با خریدار است.
باز هم باید یاد‌آوری نمود که در اینکوترمز 2010 برای نخستین بار در اصطلاحاتی که برای حمل دریایی کالا بکار می‌رود، از گزینه جدیدی در مقابل وظیفه فروشنده مبنی بر تحویل و بارگیری کالا روی کشتی (ON BOARD THE VESSEL) استفاده شده که مفهوم «تهیه یا فراهم کردن کالا – PROCURE THE GOODS» را تداعی می‌کند که به منظور تصریح وظیفه فروشنده در فروش‌های پیاپی (فروش زنجیره ای – String Sales) بویژه در تجارت کالاهای فله (Bulk Cargo) از قبیل نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و غیره است.
ضمنا باید مجددا یادآوری نمود که استفاده ازمبنای FOB در مواقعی که کالا قبل از انجام عملیات بارگیری در کشتی، به حمل‌کننده تحویل می‌گردد، به عنوان مثال کالای بارگیری شده در کانتینر، که معمولا در ترمینال حمل و نقل تحویل می‌شود، مناسب نیست و توصیه نمی‌شود و در این مواقع بهتر است که از واژه FCA یعنی «تحویل به حمل کننده» استفاده گردد.

وظایف کلی فروشنده در روش FOB شامل موارد زیر است:
+ تهیه کالا مطابق با مفاد قرارداد فروش و ارایه سیاهه بازرگانی و گواهی مطابقت کالا با مشخصات قرارداد
+ بسته به مورد، اخذ پروانه صادرات یا سایر مجوزهای رسمی لازم برای صدور کالا وانجام کلیه تشریفات گمرکی برای صدور کالا و پرداخت هزینه‌های مربوطه
+ تحویل کالا به خریدار روی عرشه کشتی تعیین شده توسط خریدار و در محل بارگیری تعیین شده در بندر حمل یا تهیه و فراهم نمودن کالایی که قبلا به این ترتیب تحویل شده
+ پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به کالا شامل هزینه‌های صدور، بازبینی کمی و کیفی از جمله هزینه بازرسی کالا در صورت الزام توسط مقامات کشور فروشنده، بسته‌بندی و علامت‌گذاری بسته‌ها و هزینه حمل داخلی تا بندر تا زمان بارگیری و تحویل کالا به خریدار روی کشتی شامل هزینه عملیات بارگیری کالا
+ فروشنده وظیفه‌ای برای انعقاد قرارداد حمل و تهیه پوشش بیمه‌ای ندارد ولی در صورت درخواست خریدار، باید به ریسک و هزینه وی نسبت به انعقاد قرارداد حمل معمول اقدام و اطلاعات لازم برای تهیه پوشش بیمه‌ای را در اختیار خریدار قرار دهد.
+ فروشنده باید به ریسک وهزینه خریدار به وی اطلاع دهد که کالا روی کشتی تحویل شده یا کشتی از بارگیری کالا در مهلت توافق شده خودداری کرده است
+ تهیه هرگونه سند یا اطلاعات مورد نیاز خریدار برای ورود کالا از جمله اطلاعات مربوط به مسایل امنیتی کالا، به درخواست، هزینه و ریسک خریدار
+ فروشنده کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یاخسارت وارده به کالا را تا زمان تحویل و بارگیری کالا روی کشتی به عهده دارد مگر این که خریدار در ارایه اطلاعات مورد نیاز کوتاهی نموده و یا کشتی تعیین شده بموقع وارد بندر نشود و یا زودتر از زمان مقرر، بارگیری محموله را متوقف کند
+ ارایه سند تحویل کالا به خریدار

وظایف کلی خریدار نیز شامل موارد زیر است :
+ پرداخت قیمت کالا به نحوی که در قرارداد فروش توافق شده است
+ اخذ پروانه ورود کالا و یا سایر مجوزهای رسمی لازم و انجام تشریفات گمرکی برای ورود کالا
+ پذیرش کلیه ریسک‌های ناشی از فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان بارگیری کالا توسط فروشنده
+ انعقاد قرارداد حمل کالا و پرداخت کرایه حمل، مگر این که فروشنده بنا به درخواست، هزینه و ریسک خریدار نسبت به انعقاد قرارداد حمل اقدام کند
+ پرداخت کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط به کا لا از زمان تحویل، شامل عوارض گمرکی واردات و مالیات‌ها
+ به موقع اطلاعات لازم و کافی را در مورد نام کشتی، نقطه بارگیری و زمان تحویل در اختیار فروشنده قرار دهد
+ دریافت بارنامه یا سند حمل ارایه شده توسط فروشنده
+ پرداخت هزینه‌های بازرسی پیش از حمل کالا، به استثنای بازرسی اجباری که به دستور مقامات کشور فروشنده انجام شده است
+ پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط فروشنده برای اخذ مدارک و مجوزهای امنیتی برای صدور یا ورود کالا
+ یاد آوری می‌نماید که خریدار در این روش تمامی ریسک‌ها و مسئولیت خسارات وارده یا فقدان کالا را از زمان تحویل کالا توسط فروشنده روی کشتی در بندر تعیین شده به‌عهده می‌گیرد.

ادامه دارد…

In this article

Join the Conversation