به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

ساختار دادگاه‌های کانادا چگونه است؟

بعضی وقت‌ها، روزنامه‌ها در مورد تصمیمات بحث برانگیز دادگاه‌ها تیترهای بزرگی چاپ می‌کنند که از نظر شما غیر منطقی و یا اشتباه است. اما دانستن ساختار دادگاه‌های کانادایی...

2199
2199
Share

بعضی وقت‌ها، روزنامه‌ها در مورد تصمیمات بحث برانگیز دادگاه‌ها تیترهای بزرگی چاپ می‌کنند که از نظر شما غیر منطقی و یا اشتباه است. اما دانستن ساختار دادگاه‌های کانادایی به شما کمک می‌کند بفهمید آیا برای اعتراض کردن لازم است به خیابان بروید یا اینکه تنها با یک درخواست می‌توانید تصمیم دادگاه را عوض کنید.

ساختار دادگاه‌های کانادا مانند هرمی است که در بالاترین نقطه آن دادگاه عالی کانادا قرار دارد و بالاترین دادگاه تجدید‌نظر (Court of appeal) است. این دادگاه حتی درباره تغییر قوانین کشور تصمیم نهایی را می‌گیرد. موضوعات مهم ملی یا حقوقی در این سطح بررسی می‌شوند و این دادگاه خود تصمیم می‌گیرد که به کدام موضوع رسیدگی کند. دادگاه عالی می‌تواند اعلام کند قسمتی از یک قانون بی‌اعتبار است و یا اینکه در موارد مشابه تمام دادگاه‌ها باید یک روش معین تصمیم‌گیری را دنبال کنند. تنها نظر پارلمان و قانونگذاران می‌تواند اثر تصمیمات دادگاه عالی را تغییر دهد.

بعد از دادگاه عالی در هر استان، دادگاه تجدید‌نظر در رده پایین‌تر قرار می‌گیرد. همانند دادگاه عالی کانادا، دادگاه‌های تجدید‌نظر استانی می‌توانند به پرونده‌هایی که خیلی مهم و یا جدی نباشند، رسیدگی نکنند. تمامی دادگاه‌های مرتبه پایین‌تر هر استان ملزم به پیروی از تصمیمات دادگاه‌های تجدید‌‌نظر همان استان هستند. دادگاه‌ها در استان‌های مختلف به تصمیمات قضات در دادگاه‌های تجدید‌نظر استان‌های دیگر توجه می‌کنند ولی ملزم به پیروی از آنها نیستند.

پس از دادگاه‌های تجدید‌نظر استانی، دادگاه‌های عمومی (trial court) قرار دارندکه پس از بررسی مدارک و شواهد، به موضوعات مدنی و کیفری رسیدگی و در مورد پرونده‌های حقوقی تصمیم گیری می‌کنند.

در بیشتر استان‌ها یا حوزه‌های قضایی، دادگاه‌های مخصوصی وجود دارند که به جرایم جنایی، اختلافات خانوادگی، جرایم جوانان و دعواهای کوچک مدنی رسیدگی می‌کنند.

دادگاه دارای صلاحیت می تواند با توجه به محل استقرار  طرفین، ماهیت پرونده ، میزان خسارت و مبلغ مورد بحث و موارد دیگر تغییر کند. برای شروع یک دعوای حقوقی باید به شرایط هر پرونده به صورت خاص توجه کرد تا از سردرگمی و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

In this article