به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

خشونت در خانواده

خشونت خانوادگی خشونت خانوادگی “Domestic Assault” به خشونتی گفته می‌شود، که بین دو فرد که دارای روابطی در چارچوب ازدواج رسمی “Marriage”، ازدواج عرفی “Common-Law” و یا روابط...

2706
2706
Share

خشونت خانوادگی
خشونت خانوادگی “Domestic Assault” به خشونتی گفته می‌شود، که بین دو فرد که دارای روابطی در چارچوب ازدواج رسمی “Marriage”، ازدواج عرفی “Common-Law” و یا روابط دوستانه “Dating Relationship” با یکدیگر هستند، روی دهد. مطابق قانون، در این شکل از خشونت، مجازات جدی‌تری در نظر گرفته می‌شود. دلیل آن هم این است که در مقایسه با خشونت‌های غیر خانوادگی، قوانین کانادا تاکید خاصی بر این امر دارد که مردم در روابط نزدیک خود، احساس امنیت و اطمینان بیشتری داشته باشند.

پیامدهای خشونت خانوادگی
پیامدها و به طور مشخص محدوده مجازات‌های تعیین شده در یک خشونت خانوادگی، بسیار متفاوت است. تعیین میزان مجازات در این موارد، به شرایط و واقعیت‌های خاص آن مربوط می‌شود. برخی عوامل موثر در مجازات که دادگاه هنگام صدور رای در نظر می‌گیرد، عبارتند از: (1) آیا این نخستین اقدام خشونت آمیز از سوی متهم بوده است؟ (2) آیا متهم دارای سابقه کیفری است؟ (3) آیا جراحتی متوجه قربانی شده است؟ (4) آیا خشونت در حضور فرزندان اتفاق افتاده است؟ (5) آیا مصرف الکل تاثیری در وقوع خشونت داشته است؟
مجازات این جرم در صورت اثبات، بسته به مورد و درجه خشونت آن، می‌تواند از صدور حکم ممنوعیت نزدیک شدن به قربانی “Peace Bond” تا زندانی شدن را در بر بگیرد. اخراج از کانادا در مورد افرادی که فاقد تابعیت این کشور هستند، محدودیت سفر، از دست دادن کار یا فرصت‌های شغلی، از جمله سایر پیامدهای احتمالی این جرم است. تقریبا تمامی کارفرمایان در کانادا، نداشتن پیشینه کیفری (یا همان عدم سوء  پیشینه) “Clean Criminal Record” را هنگام استخدام افراد، در نظر می‌گیرند.
مدارک و شواهد مورد نیاز برای پلیس به منظور وارد کردن اتهام
پاسخ من (به عنوان یک وکیل مدافع) به این سوال که پلیس چه مدارک و شواهدی را برای وارد کردن اتهام “خشونت خانوادگی” نیاز دارد، برای بسیاری از مردم تعجب آور است: پلیس به مدارک بسیار کمی برای وارد کردن این اتهام به فرد و بازداشت او نیاز دارد. تنها برقراری یک تماس تلفنی با پلیس و مطرح کردن شکایت از سوی شاکی، کافی است و نیازی به حضور فرد دیگری به عنوان شاهد نیست. البته اگر شاهدان دیگری هم وجود داشته باشند، پلیس برای تکمیل مستندات پرونده علیه متهم، با آنان مصاحبه خواهد کرد.

خدمات وکیل به فرد خطاکار
حتی اگر فرد خود را به لحاظ اخلاقی به دلیل عملی که مرتکب شده مقصر بداند، باز هم ممکن است در دادگاه مقصر شناخته نشود. برای مثال ممکن است در مراحل تشکیل پرونده، مدارک معتبری که باید طبق قانون در دادگاه قابل اثبات باشد، فراهم نشده باشد. در اینجا وکیل می‌تواند راهنمایی‌های لازم را برای عبور متهم از مسیرهای حقوقی، در اختیار بگذارد و با دانش، مهارت و تجربه خود، مدارکی را که علیه متهم گردآوری شده است به چالش بکشد.
اگرچه هر فردی این حق را دارد که شخصا از خود در دادگاه دفاع کند، اما این مساله توصیه نمی‌شود. به تنهایی حاضر شدن در دادگاه، همانند این است که فردی به تنهایی اقدام به فروش خانه خود نماید. همانگونه که برای فروش خانه با حداکثر قیمت، تماس با متخصص املاک مورد توجه قرار می‌گیرد، برای رسیدن به نتیجه مطلوب در رویارویی با یک مشکل حقوقی نیز، تماس با یک وکیل توصیه می‌شود.
گروه حقوقی وکیلی، برای ارائه کمک‌های لازم در خدمت شماست.

بابک وکیلی
تلفن تماس: 2245-352-647

In this article