به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اول جولای، روز ملی کانادا

اول جولای سالگرد استقلال کانادا بر مبنای قانون آمریکای شمالی بریتانیا British North America Act-1867 یا همان قانون اساسی کانادا Constitution Act است. در این تاریخ، تلاش‌ها برای...

1780
1780
Share

اول جولای سالگرد استقلال کانادا بر مبنای قانون آمریکای شمالی بریتانیا British North America Act-1867 یا همان قانون اساسی کانادا Constitution Act است. در این تاریخ، تلاش‌ها برای تشکیل ساختاری متحد به نام کنفدراسیون کانادا Canadian Confederation متشکل از چهار استان آنتاریو Ontario و کبِک Quebec (که تا آن زمان تحت نام واحد استان کانادا Province of Canada خوانده می‌شدند) نیوبرونزویک New Brunswick و نواسکوشیا Nova Scotia به ثمر نشست. به مرور زمان، سایر مناطق و استان‌ها نیز به کنفدراسیون پیوستند.

باید خاطر نشان کرد که بر اساس تعاریف جدید، ساختار سیاسی کانادا مبتنی بر فدرالیزم یا فدراسیون Federalism or Federation قرار دارد و نه کنفدراسیون. (اصطلاح کنفدراسیون درآن سال‌ها برای اشاره به شیوه اداره سیاسی کانادا، به عنوان یک دولت – ملت واحد و دارای حق حاکمیت a single sovereign nation-state متداول بوده است. این ساختار از استان‌های مختلف با حق اداره امور داخلی تشکیل شد که در سیاست‌های کلان خود تابع دولت مرکزی بودند. در این ساختار، دولت مرکزی (که اولین آن پس از تصویب کنفدراسیون، به ریاست نخست وزیر سِر جان مک دونالد Sir John A. McDonald تشکیل شد) با داشتن استقلال نسبی و خودمختاری Autonomy، در چارچوب مناسبات دومینیون Dominion به عنوان بخشی از قلمرو بریتانیا باقی ماند. هر چند فرماندار کل Governor General به عنوان نماینده ملکه یا پادشاه انگلستان جایگاه سنتی خود را در ساختار جدید حفظ کرد اما به مرور از اختیارات وی تا ایفای نقشی نمادین و تشریفاتی کاسته شد.

به تدریج با ظهور کانادا به عنوان یک کشور و بازیگر مستقل در عرصه بین المللی و صدور بیانیه تاریخی پارلمان کانادا در اعلان جنگ به آلمان در 9 سپتامبر 1939 مفهوم و کارکرد دومینیون نیز دستخوش تحول شد و از اوایل دهه 1950 به بعد، از گفتمان سیاسی دولتمردان کانادایی حذف شد به گونه‌ای که در 27 اکتبر 1982 با تصویب پارلمان کانادا، روز دومینیون Dominion Day به روز کانادا Canada Day تغییر نام یافت.

Canada day

In this article