به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

TTC به صورت تصادفی کارمندانش را مورد آزمایش مواد مخدر و الکل قرار می‌دهد

کمیسیون حمل و نقل تورنتو (TTC) اعلام کرد که بودجه اجرای برنامه آزمایش رندوم الکل و مواد مخدر بین کارمندانش به تایید رسیده است. اندی بایفرد، مدیر عامل...

2222
2222
Share

کمیسیون حمل و نقل تورنتو (TTC) اعلام کرد که بودجه اجرای برنامه آزمایش رندوم الکل و مواد مخدر بین کارمندانش به تایید رسیده است.
اندی بایفرد، مدیر عامل TTC، بیان کرد که یادداشتی برای کارمندانش ارسال شده و به آنها اعلام شده است که به زودی به‌صورت رندوم مورد آزمایش الکل و مواد مخدر قرار می‌گیرند و جزئیات برنامه نیز طی ماه‌های اخیر جمع‌بندی خواهد شد.
وی افزود برنامه آزمایش رندوم در سال 2011 به برنامه حفظ سلامت و تندرستی در کار، اضافه شده بود اما تا امروز بودجه آن تایید نشده بود. بودجه مربوطه برای اجرای این برنامه در ماه مارچ تصویب شد و اکنون تعیین پیمانکار و جمع‌بندی جزئیات مراحل اجرای آن در حال پایان یافتن می‌باشد.
او همچنین ادامه داد، پس از اجرای برنامه سلامت و تندرستی در کار در سال 2010 همچنان نشانه‌هایی از وجود اختلال میان کارمندان دیده می‌شد که غیر قبل قبول بود. و متعاقب اجرا نشدن آزمایشات، حوادث زیادی به وقوع پیوسته بود. برای جلوگیری از افزایش حوادث و حفظ ایمنی و سلامت جامعه، TTC موظف است اقدامات لازم را مبذول دارد.
این آزمایشات تنها برای ساعات کاری در نظر گرفته شده و برای موارد غیر ساعات کاری در مورد کارمندان TTC اعمال نخواهد شد.

منبع: سی تی وی نیوز

In this article

Join the Conversation